Que és la PNL?

     Que és la PNL Programació Neuro Lingüistica


 La Programació Neurolingüística és una disciplina que se centra a comprendre el funcionament de: 

• Els nostres processos mentals: com pensem i com canviar les nostres idees.
• Els nostres processos emocionals: com sentim i com gestionar les nostres emocions.
• El nostre processos comunicatius: Com ens interrelacionem amb els altres.
Té tres punts bàsics per poder desenvolupar noves habilitats o potenciar les actuals, per aconseguir els teus objectius.
La PNL estudia la manera com organitzem mentalment les nostres experiències sensorials i lingüístiques, per aconseguir els nostres objectius .
          

SIGNIFICAT DE  PNL

 El nom de PNL (en anglès NLP = Neuro Linguistic Programming) es refereix a tres aspectes bàsics de l'experiència humana:
Neuro: el sistema nerviós, font i instrument de les nostres percepcions i de la nostra experiència de viure i actuar en el món. Tot comportament és resultat de processos del sistema nerviós.
Lingüístic: el llenguatge, que ens permet codificar i expressar simbòlicament les nostres experiències. Expressem les nostres experiències a través del llenguatge, verbal i no verbal. Amb ell ordenem els nostres comportaments i els donem sentit a la vegada que ens comuniquem amb els altres.
Programació: els programes mentals i de comportament, per mitjà dels quals organitzem la nostra experiència per aconseguir els objectius que desitgem. És a dir els aprenentatges que cada persona incorpora en base a les seves experiències viscudes i que utilitza per relacionar-se amb si mateixa i amb el seu entorn.
Per exemple, quan vaig conduint el cotxe i m'aturo en un semàfor vermell, primer 'veig' una llum vermella mitjançant el sentit de la vista (component N = 'neuro' de la conducta), a continuació tradueixo 'lingüísticament' aquesta forma i color en la meva ment com 'he de parar-me' (component l = 'lingüístic' de la conducta), i finalment poso en marxa un 'programa' après: el meu peu dret s'aixeca l'accelerador i trepitja el fre (component P = 'programació 'de la conducta).
L'ORIGEN DE LA PNL
La PNL es va iniciar quan, a mitjans dels 70, John Grinder (lingüista) i Richard Bandler (matemàtic, psicòleg, gestàltic i expert en informàtica) es van proposar esbrinar, què és el que feia que, dos psicoterapeutes famosos a USA en aquells anys ( Fritz Perls terapeuta Gestalt i Virginia Satir terapeuta Sistèmica), fossin tan efectius en l'obtenció de resultats.
Grindler i Bandler van identificar algunes regles o patrons verbals que Perls i Satir utilitzaven sistemàtica i espontàniament en la seva comunicació, i que estaven a la base de l'eficàcia del seu treball.
El títol d'aquest primer llibre (L'estructura de la màgia) expressa una de les conviccions bàsiques de la PNL: que tota tasca humana aparentment màgica i inexplicable, té una estructura que pot identificar-se i transmetre's.
D'aquesta convicció es deriva l'objectiu que ha inspirat la creació i el desenvolupament posterior de la PNL: identificar i descriure el model de funcionament de qualsevol habilitat especial i / o excepcional de l'ésser humà, perquè així pugui ser comunicada, compresa i utilitzada per qualsevol persona que ho desitgi.
Després de Grinder i Bandler, altres autors (Dilts, Andreas, McDonald, Hall) han modelat també a experts en diferents àrees de l'activitat humana (educació, esport, vendes, lideratge organitzacional) i han creat les seves pròpies tècniques.
La PNL és, doncs, un conjunt de mètodes i tècniques destinades a ser aplicades en la vida quotidiana, perquè la persona aconsegueixi els objectius que desitja en diferents camps de l'activitat humana, i millori la seva qualitat de vida.
En definitiva la PNL és una eina d'autoconeixement i coneixement del nostre entorn.
L'estudi de la PNL es realitza en diversos nivells
Nivell 1 Practitioner en PNL  per a totes les persones que vulguin tenir una eina per al seu autoconeixement i coneixement del seu entorn personal i professional. 
Nivell 2 Màster Practitioner en PNL  per a tots els que volen tenir un major coneixement d'aquesta disciplina, realitzar canvis profunds a nivell personal, i aprendre l'aplicació de les tècniques de la PNL en àrees especifiques com: empreses, salut educació, professions de relació de ajuda ... 
Nivell Trainer dirigit a les persones que es vulguin dedicar a l'ensenyament d'aquesta disciplina i ser didiactas de PNL.
Els cursos de formació en PNL a espai creatiu vic estan avalats per la   AEPNL   (Asociación Española de Programación Neuro Lingüistica)  logo AEPNL
 

Contacte